ENZískat licence

Kontrolingový systém pro čerpací stanice

Ucelený systém kontroly skládající se ze 2 propojených nástrojů 


Ucelená kontrola finančních toků

Samostatné nástroje pro ČS a provozovatele

Kompletní automatizace analýz a kalkulací

Jednoduchá kontrola nežádoucích odchylek

První tři měsíce zcela zdarma na vyzkoušení

 

Automatická aktualizace nových kategorií plateb

Nadstavba nad Excelem – bez nutnosti složité instalace

Modulární systém pro zapínání/vypínání určitých funkcí

Standardizované zadávání informací

Automatické párování dat z mnoha zdrojů (radiant, terminály, směna, lokální trezor, zúčtovací zprávy, loomis)

 
 

Denní uzávěrky

Samostatný nástroj pro každou ČS umožňující rychlou strukturovanou evidenci peněz a ucelenou kontrolu finančních toků.


Komplexní propojení zdrojů

Unikátní systém propojující data z několika systémů a evidencí. Automaticky propojí data z Radiantu, denní uzávěrky vyplněné vedoucí(m) ČS, terminálů, trezoru Loomis. Dále umožňuje evidovat vklady do soukromého trezoru, drobné nákupy a spotřebu peněz v rámci ČS a další finanční pohyby.

Import vstupních souborů na jedno kliknutí

Při importu vstupních reportů (výkaz o způsobu plateb, report slev, report Loomis) není třeba nic složitě nastavovat či párovat. Jedním klikem nahrajete všechna potřebná data.

Strukturované zadávání denních uzávěrek

Zadávání denních uzávěrek probíhá strukturovanou formou skrze uživatelský formulář. Na jednu stranu se zapisuje příjem peněz z různých zdrojů, na druhou stranu se zapisuje, co se s těmito penězi provedlo. Systém využívající podvojný princip z účetnictví - na obou stranách musí být stejná suma, jinak vzniká nežádoucí odchylka, kterou je potřeba zkontrolovat.

Kontrola odchylek a nejasností v rámci ČS

V případě finanční anomálie lze velmi jednoduše dohledat zdroj problému napříč časem i jednotlivými zdroji dat (systémy). Vizuální rozpady provází uživatele jednotlivými fázemi kontroly. Celková kontrola probíhá na jednom místě a umožňuje vidět souvislosti mezi jednotlivými metrikami.

Kontrola trendů a vývoje v rámci ČS

Rozdíly a odchylky lze jednoduše vypozorovat i pomocí přehledných grafů. Lze je sledovat i pro na úrovni jednotlivých směn a období.

Evidence lokálního trezoru v CZK a EUR

Pokud využíváte soukromý trezor pro odhazování drobných mincí či EUR, můžete si vést jednoduše pokladní denník v rámci tohoto nástroje. Jednotlivé vklady do trezoru lze vyplňovat i v rámci denní uzávěrky, aby bylo patrné, z jakého zdroje se peníze vzaly. Přehled trezoru pak graficky zobrazuje aktuální stavy, veškeré pohyby a umožňuje kontrolovat i objem mincí odevzdaných Loomis mimo samotný trezor.

Jednoduchá správa zadaných dat a jejich úprava

K již vyplněným datům se samozřejmě lze jednoduše vrátit a provést žádoucí úpravy. I všechny tyto korekce probíhají v uživatelském rozhraní a hlídají správnost vyplněných dat. Každá taková oprava se navíc ukládá do archivu změn, což umožňuje snadné dohledání a opravu v případě nežádoucího přepsání dat. 

 

 

Kontroling

Nástroj pro provozovatele, který spojuje data z jednotlivých jeho ČS, porovnává je se zúčtovacími zprávami a hlídá přijaté platby od Shell predikované na základě obdržených zúčtovacích zpráv.


 

Jednoduchý import všech dat

Zúčtovací zprávy, denní uzávěrky ze stanic a výpisy z bankovního účtu umístíte do připravených složek, kliknete na tlačítko a necháte program, aby pro Vás všechna data spojil, očistil a připravil přehledné vizualizace

 

Kompletní vizuální přehled finančních toků

Přehledné vizuální zmapování veškerých finančních toků mezi pokladnou, pracovníky ČS, trezorem Loomis, soukromým trezorem až po zúčtovací zprávu. Součástí tohoto porovnání je i vizuální indikace nežádoucích odchylek s možností prokliknout se na detailní podklady v rámci dané metriky a zjistit, který den nežádoucí odchylka vznikla. Tyto pohledy lze sledovat odděleně pro jednotlivé ČS nebo dohromady za všechny ČS patřící pod jednoho provozovatele.

 

 

Sledování trendů v čase

Připravené vizualizace vývoje jednotlivých metrik v čase. Umožňují jednoduchou kontrolu kumulativních rozdílů za delší časová období. Tyto pohledy lze sledovat odděleně pro jednotlivé ČS nebo dohromady za všechny ČS patřící pod jednoho provozovatele.

Kontrola přijatých peněz od Shell a kontrola proplacených FSA

Automatická kontrola přijatých peněz od Shell v porovnání se zúčtovací zprávou. Vizuální indikace očekávaného cashflow i přehled očekávaných a již obdržených FSA plateb.

 

 

Cenové podmínky


Nástroj Denní Uzávěrky

 • Měsíční licence pro 1 ČS  
 • (placeno vždy na rok dopředu)  
 • Evidence denních uzávěrek  
 • Evidence soukromého trezoru  
 • Finanční kontroling  
 • Integrace nástroje  
 • Řešení technických problémů**  

 500 Kč / měsíc

Nástroj Kontroling

 • Měsíční licence pro provozovatele  
 • (placeno vždy na rok dopředu)  
 • Kontrola kompletního Cash-flow  
 • Kontrola zúčtovacích zpráv  
 • Kontrola pohybů na účtu  
 • Integrace nástroje  
 • Řešení technických problémů**  
500 Kč / měsíc

Konzultace a support  

 • Seznámení s nástroji - ZDARMA  
 • Individuální konzultace - hod. sazba  
 • Konzultace výsledků - hod. sazba  
 • Individuální doškolení - hod. sazba  
 •   
 •     
 • Hodinová sazba: 600 Kč/hod  
Individuálně
* Ceny jsou uvedeny bez DPH.
** Netýká se technických problémů vyvolaných nekompatibilním systémem uživatele či jeho nesprávným užíváním programů.

 

Jak je složité jednoduché začít?


 


Kontaktujte nás

Dejte nám vědět na webu, přes telefon či e-mail, že máte zájem tento nástroj zdarma bez závazků vyzkoušet. Sdělíte nám základní info o Vašich stanicích, my Vám nástroj nakonfigurujeme a můžete začít.


Aktivujte nástroje na 3 měsíce zdarma

Nástroje není třeba nijak instalovat. Stačí ho jen stáhnout a začít používat. Užívejte nástroj bez jakýchkoliv omezení 3 měsíce zdarma. Pokud budete mít zájem, můžeme pro Vás udělat úvodní zaškolení.


Rozhodněte o dalším postupu

Po 3 měsících Vám vyprší licence zdarma. Byli jste spokojeni? Pak si můžete zakoupit roční licenci a pokračovat.
Pokud byste náhodou nebyli spokojeni, můžete nástroj bez výčitek přestat používat.

 

 

A nástroj už je skoro váš


Nejste si jisti, jestli je to to pravé pro vás? Napište si o ukázku, konzultaci či vyzkoušejte na 3 měsíce zcela zdarma.

Chci ukázku - napište nám

Stáhnout manuál