ENZískat licence

O nás

Od roku 2014 se intenzivně věnujeme automatizaci reportingu, datovým analýzám a datové vizualizaci. Mezi naše první aktivity patřily zejména vývojové a datové projekty pro malé a střední firmy. Postupně jsme se začali věnovat i workshopům a seminářům na téma datové vizualizace a reportingu, které opakovaně pořádáme ve firmách i na univerzitách.

Kromě nástrojů vyvíjených na míru konkrétním klientům jsme se začali věnovat i vývoji standardizovaných licencovaných nástrojů, které výrazným způsobem usnadňují práci s daty a jejich prezentací a posouvají hranice toho, co si „běžný uživatel“ dokáže připravit sám pouze s využitím běžně dostupných kancelářských programů.

V roce 2018 jsme rozšířili tým a začali jsme se specificky zaměřovat na oblast lidí. Vedle konzultačních projektů, nabízíme zejména licencované nástroje, které pomáhají s nastavením, implementací a udržením efektivních HR systémů. Zabýváme se strategií lidských zdrojů a její promítnutí do strategie odměňování a souvisejících aktivit, pokrývající celkový životní cyklus zaměstnanců.

  


Naše reference

CBRE

Schenker

ComAp

J&T Banka

Herbadent

Shell - provozovatelé ČS

Procus

Maappi

VŠE Praha

Trade-off

UJEP

RetailTREK

CETA

Remote Origin

CEVRO

NMS

Česká spořitelna

INESS

 

 

 

 

 


 

Juraj Vrabko
Head of People CEE

Se společností Vissto jsme již uskutečnili několik úspěšných projektů v oblasti modernizace a standardizace HR architektury. Zvláště oceňuji, do jaké míry kombinují hlubokou znalost HR s moderními přístupy založenými na datech.

Díky tomu vyvinuli několik jedinečných nástrojů, které nám nyní pomáhají s vytvářením popisů pracovních míst, rozdělováním bonusů po celé společnosti nebo platovou analýzou jednotlivých týmů.

Kromě jejich odbornosti oceňuji také vysokou flexibilitu a odhodlání, s jakým řeší všechny projekty, a zároveň velmi příjemný způsob komunikace. Spolupráci s nimi mohu jen doporučit.

Jana Štoková
HR Operations Manager

Vybrali jsme si Vissto jako partnera pro projekt Strategické řízení lidských zdrojů.

Společně jsme provedli revizi tříd pracovních pozic, zavedli nové principy pro nastavení hierarchie organizace, ustanovili výbor pro hodnocení pracovních míst a schválili konečnou hierarchii pozic vedením společnosti.

Naše spolupráce byla vždy naprosto profesionální. Vissto nám poskytlo vysokou odbornost, dodržovalo všechny termíny a dohodnuté postupy v naprosto přátelském a kreativním přístupu. Výstupy z těchto projektů nyní využívá nejen HR, ale také ostatní manažeři.

Dále jsme analyzovali náš systém odměňování, vytvořili nástroj pro pravidelný proces kontroly platů napříč společností ve všech našich zahraničních pobočkách a vyladili nástroj pro plánování mzdových nákladů.

Martin Steiner
Výroba časopisu Trade-off

Časopis Trade-off klade důraz nejen na kvalitu obsahu svých odborných článků, ale i na zpracování doprovodné infografiky, která musí srozumitelně a přesně znázorňovat velké množství mnohdy složitých dat.

Společnost Vissto je nám v tomto ohledu spolehlivým a z hlediska uzávěrek velmi flexibilním partnerem, jehož výstupy v podobě grafů splňují ta nejpřísnější kritéria.

Martin Novotný
Provozovatel čerpacích stanic Shell

V rámci provozu čerpacích stanic je pro nás zcela zásadní neustále sledovat a vyhodnocovat prodejní data. Obrátili jsme se proto na společnost Vissto, od které jsme si nechali připravit souhrné matice grafů zobrazující všechny souvislosti přehledně na jednom místě.

To nám umožnilo doslova rozkrýt naše prodejní výsledky a začít je využívat naplno. Nyní jsme schopni okamžitě reagovat, zavádět nové produkty a velice jednoduše vyhodnocovat jejich úspěšnost. Jsem drobný podnikatel, ale moderní analýzu a vizuální zpracování dat touto firmou mohu všem jen doporučit.

 

 

 

Náš tým: 

Pavel Vrtiška

Data Specialist
(CEO & Cofounder)

Baví mě analyzovat složitá zadání a hledat nové způsoby jak řešit komplexní problémy s využitím jednoduchých nástrojů a metodik. S řešením mi pomáhá především analytické myšlení, selský rozum a postupný rozklad složitých celků na malé uchopitelné části.

Smysl hledám v projektech zaměřených na automatizaci a standardizaci. Rád vyvíjím nástroje, které šetří firmám čas a úsilí a vnáší pořádek do jejich procesů. Mám rád data, zejména v jejich vizuální podobě, která pomáhá pochopit jejich kontext.

Rád vyvíjím | analyzuji | konzultuji| přednáším | a posouvám věci ku předu.

Zkušenosti čerpám z mnohaletého působení v Hewlett-Packard, působení v lokální fintechové společnosti, čtyřletého působení ve vlastní firmě a především mnoha úspěšně odvedených projektů, přednášek a školení.

Aleš Jirec

HR Specialist
(Cofounder)

Přestože pracujeme hodně s daty, lidi pro mě nejsou pouhá čísla, data, či lidské zdroje. Mám je rád. Práce s lidmi mě baví a zajímá. Už hodně dlouho, přes 30 let. Od jejich vyhledávání, posuzovaní pro vhodnou pracovní pozici, rozvoj jejich kariéry, vzdělání, odměňování, včetně pomoci při hledání nového uplatnění a pomoci při řešení problémů v pracovním i osobním životě.

Mám rád nové nápady a moderní technologie. Proto se v poslední době zaměřuji na oblast start-upů, kde poskytuji poradenství a zároveň do nich investuji. V projektech se vždy snažím kombinovat prověřené metody a moderní přístupy.

Kromě společnosti Vissto Solutions, jsem spoluzakladatelem společnosti Social Apps Ltd., která vytvořila mobilní seznamovací aplikace Blizu a Next2You, zaměřené na navazování obchodních i soukromých vztahů „Human Proximity Contacting - Networking Mobile Application“, s využitím nejmodernějších BT technologií.

Jsem rovněž zakladatelem společnosti iC Talents International, výhradního zástupce a partnera globální poradenské společnosti Cornerstone International Group. Díky tomuto partnerství jsem i členem AESC – Association of Executive Search Consultants, která garantuje vysoké standardy kvality pro cílené vyhledávání talentů a vrcholových manažerů.

Cornerstone International Group je pro mě nejen velkou mezinárodní rodinou a skupinou přátel, kteří si pomáhají, ale rovněž i branou do globálního světa, kde se chceme dále prosazovat s našimi inovativními službami.

Volný čas trávím v rodině s přáteli, obklopen kočkami (Ragdolls) a věcmi, které miluji a sbírám (modely aut, traktorů, vláčků a moderní i historické zbraně).

Oldřich Neužil

Comp&Ben Specialist

Již více než 15 let se věnuji oblasti odměňování (Comp&Ben). Rád optimalizuji systémy odměňování a související procesy. Věřím, že odměňování zaměstnanců, spravedlivým a konkurenceschopným způsobem, je naprosto kritické a rozhodující pro úspěch v podnikání.

Umím naslouchat lidem, analyzovat data a nalézat optimální řešení. Mám rád zdravý, „selský“ rozum.

Zkušenosti jsem získal díky působení v různých regionálních a globálních vedoucích pozicích v oblasti Comp&Ben (Honeywell, Resideo) a jako konzultant pro odměňování (Hay Group).

 

 

František Mareš

HR Specialist

Ve své profesní praxi se zabývám především oblastí řízení lidských zdrojů, rozvojem firemní kultury, nastavením efektivní organizační struktury a procesů, zavedením transparentních motivačních systémů a výkonnostních cílů pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. A to vše za účelem dosažení strategických cílů organizace.

Preferuji týmovou spolupráci napříč celé společnosti včetně otevřené komunikace a sdílení zkušeností. Vím, jak je důležité naslouchat lidem, předávat jim své zkušenosti a společně hledat optimální řešení při plnění cílů. Svá rozhodnutí a závěry stavím na ověřených datech, získaných zkušenostech a v neposlední řadě se snažím používat zdravý selský rozum.

Tyto hodnoty jsem uplatňoval v posledních 25 letech jako manažer ve skupině Vienna Insurance Group a ve Finanční skupině České spořitelny, a to především v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavením organizační struktury a procesů, řízením provozu a vnitřních služeb pojišťovny.

Velkým přínosem pro můj osobní rozvoj byl výkon funkce člena představenstva a osobní účast na strategických projektech realizovaných ve spolupráci s renomovanými poradenskými firmami.

 

Katarína Smrčeková

HR Specialist

Oblast lidských zdrojů, propojení chování lidí se strategií firem mě zajímá již více než 20 let. Měla jsem skvělou příležitost pracovat v různých zemích, řídit týmy napříč světem, vymyslet a zrealizovat více jak 80 projektů, potkat fantastické lidi a rozšířit své zkušenosti a znalosti.

Velice si vážím příležitosti pracovat jak se zaměstnanci, managementem, tak i s vlastníky firem. Všechny příležitosti prohloubili můj zájem o lidské zdroje. Věřím, že je nesmírně důležité chápat fakta, umět je zjistit a interpretovat, umět se ptát a naslouchat a zapojit zaměstnance, aby se vize společnosti stala něčím, co je motivuje a na čem se chtějí podílet.

Své zkušenosti jsem za posledních 23 let získala jako konzultant a manažer v společnostech HayGroup, PWC, jako členka top managementu odpovědná za HR v společnosti DB Schenker a v společnosti HomeCredit prostřednictvím globální odpovědnosti za oblast odměňování, řízení výkonnosti, v designu organizace a jejího rozvoje.

Klíčové úspěchy:

 • Navrhování globálních systémů a procesů odměňování a řízení výkonu
 • Vývoj aplikace pro řízení a rozvoj výkonnosti pro 10 zemí a 10 000+ zaměstnanců
 • Získávání talentů v jiných zemích, zejména pro oblast Asie
 • Budování a udržení dlouhodobých vztahů s vrcholovými vedeními společností
 • Mnoho projektů pro představenstva, s vysokou přidanou hodnotou pro klienty a zaměstnavatele
 • Podpora při slaďování obchodních strategií organizací se strategiemi, postupy a akcemi HR
 • Pomoc při budování specifických a náročných HR procesů  při expanzi, např. jak najímat 5 000 zaměstnanců měsíčně
 • Budování rolí HR Business Partners, zejména v asijských zemích
 • Tvorba systémů pro řízení a správu talentů pro rostoucí a rozvíjející se trhy
 • Práce v multikulturní prostředí při definování a podpoře mixu firemní kultury mezi evropským ústředím a asijskými pobočkami
 • Navrhování mnoha HR systémů, které jsou funkční i po 10 letech v malých společnostech i ve společnostech s obratem 2 miliardy USD.
 • Budování funkcí řízení lidských zdrojů (procesy, lidé, role a odpovědnosti, HRIS

Adam Hospodka

Data & Media

Jsem nadšený vysokoškolák, co se pohybuje na hraně IT a designu. Na komplexních projektech rád pozoruji a rozebírám detaily. Věřím tomu, že jsou právě tím, co výsledek odliší od většiny. 

Mám rád jasné cíle. Diagramy a ostatní styly vizualizace jsou tedy mým druhým já. Je to zároveň i způsob, jak se vypořádávám s plánováním postupů a orientací v nových informacích. 

Jsem příznivec vystupování a prezentací. Pokud jde o představování vlastních výtvorů, rád sebevědomě ukazuji kvalitní a kreativní kousky opřené o poctivou práci.

Nejvíce zkušeností, nejen v datové oblasti, jsem získal zde, ve Visstu. Je to pro mně perfektní technická káva s uměleckým závanem.