ENVíce informací

Rubik | Modul pro HR

Automatizované vytváření Job architektury 

Od automatizovaného hodnocení pracovních funkcí a popisů pracovních míst až po analytické nástroje pro zavedení férového odměňování - Rubik vám poskytne veškeré nástroje potřebné k efektivnímu a spravedlivému řízení lidských zdrojů ve vaší organizaci.

 


Díky špičkovým AI algoritmům, metodickému přístupu a automatizovaným procesům Vám pomůžeme s vytvořením architektury, pracovních popisů, kompetenčních profilů, KPIs, orgchartů a mnoha dalších výstupů pomocí jednoduchého procesu. Navíc k tomu nepotřebujeme nic víc než 1 tabulku se základními informacemi o vaší organizaci.

S intuitivním uživatelským rozhraním a schopností připojit a integrovat data z různých zdrojů dokážeme uspokojit požadavky malých i velkých klientů. Rubik může fungovat buď jako náhrada informačního systému (centrální úložiště dat), nebo jako reportingová vrstva mezi informačním systémem a uživatelem sloužící pro obousměrnou komunikaci a řízení přístupů.

Vytváření Job Architektury

S Rubik automaticky hodnotíme vaše pracovní pozice, vytváříme podrobné popisy práce a dokonce vytvoříme architekturu pozic v organizaci. To je základ pro efektivní strategii lidských zdrojů, férové odměňování a transparentní komunikaci v celé společnosti.

Automatizované vytváření Job architektury
AI modul Vás provede vytvořením Job Architekruty (kategorizace a struktura pozic v organizaci). Přináší srozumitelnost a transparenci pro zaměstnance. Umožňuje zjednodušení a automatizaci HR peocesů, politik a strategií.
Vysoká komplexita, vysoká úroveň detailů, vysoká konfigurovatelnost výstupů. Jednodušší už to opravdu být nemůže.


Hodnocení pracovních funkcí (grading)
Určí hodnotu každé pozice v organizaci a vytvoří kvalitní základ pro efektivní personální strategii. Tvoří základní stavební kámen celé HR architektury.
Díky integrované metodice na hodnocení pracovních míst Vissto Cubes a inovativnímu přístupu dokážeme ohodnotit vaše pozice i automatizovaně právě s využitím zařazení do job architektury. To umožňuje rychlé nastavení gradingu či pravidelných revizí.


Automatizované popisy pracovních míst
Obsahují kompletní kompetenční profily a požadavky na pozice. Poskytne přehlednost, srozumitelnost a vnitřní konsistenci napříč celou společností.
Díky přesné kategorizaci informací lze navíc popisy různých pozic porovnávat mezi sebou a vyhledávat relevantní pozice ve firmě na základě zadaných parametrů.


Plánování a řízení kariéry
Kariérní mapy založené na kompetencích a dovednostech. Automatizované karierní cesty na základě profilu pozic. Pomáhá s plánováním kariéry a podporou rozvoje zaměstnanců.
Díky kategorizaci všech informací jsme schopni vyhledávat relevantní pozice pro jednotlivé zaměstnance či uchazeče a podpořit tak jejich další karierní růst či identifikaci vhodné pozice. Na základě gap analýzy mezi pozicí a uchazečem lze připravovat rozvojové plány v rámci cíleného rozvoje.

Férové Odměňování

Díky analýze platů a systematickým úpravám mzdových systémů vytvoříte férový a transparentní systém odměňování. Náklady na mzdy budou pod kontrolou, a to ještě než si zaměstnanci vyslouží své zasloužené bonusy.

Analýza odměňování
Cenné poznatky o platových praktikách, konkurenceschopnosti a celkovém rozložení mzdových nákladů.
Pomůže se zlepšením dlouhodobé strategie odměňování i nastavením férového odměňování v rámci jednotlivých týmů.


Strukturovaný systém mzdových úprav
Zavádí systematické úpravy mezd s ohledem na výkonnost, finanční hodnocení a další specifická kritéria dle zařazení pozic v organizaci. Zefektivní rozdělování zdrojů, zavede férový a transparentní systém a motivuje týmy k dalšímu rozvoji.


Vytvoření mzdové politiky
Na základě tržních dat Vám sestavíme mzdovou politiku šitou na míru pro Vás, kterou jsme schopni rovnou integrovat do strukturovaného systému mzdových úprav.
Pokud nemáte k dispozici tržní data, můžeme Vám postavit základní politiku s využitím dat z našeho mzdového průzkumu EXESS23, kterou na základě analytických přístupů a expertní znalosti trhu dokážeme rozšířit nejen na manažerské pozice, ale i na zbytek organizace.


Budgeting HR a bonusové odměny
Optimalizuje proces řízení mzdového rozpočtu, jeho čerpání a spravedlivé rozdělování bonusů, které podporuje obchodní cíle organizace.

Podpora manažerské práce

Hodnocení výkonnosti, zapisování informací o zaměstnancích, a příprava na důležité 1:1 pohovory - všechno na jednom místě. Rubik vám pomůže s jednotností, srozumitelností a férovostí napříč společností.

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců
Pomáhá nastavovat a hodnotit KPI jednotlivých zaměstnanců. Přináší jednotnost, srozumitelnost a férovost napříč společností.


Zapisování informací k zaměstnancům
Zapisování poznámek, hodnocení, dohodnutých skutečností k zaměstnancům. Pomáhá udržet informace na jednom místě.


Příprava na 121 pohovory
Ověření všech poznámek, nastavených cílů, časové osy, mzdové analýzy, KPIs, pracovního popis z jednoho místa. Zvyšuje efektivitu při řízeném rozvoji zaměstnanců.


Konfigurovatelný OrgChart
Vytváří vždy aktualizovaný, přehledný orgchart, který lze navíc uzpůsobit potřebám organizace. Lze generovat orgchart celofiremní, jednotlivých oddělení, týmů i zaměstnanců.


Časová osa zaměstnance
Zobrazuje historický kontext úpravy mezd, srovnání s trhem, ostatními relevantními pozicemi. Přináší srozumitelné zhodnocení zaměstnancova působení v rámci společnosti.

Pohodlná HR administrativa

Konfigurace HR procesů, aktivace schvalovacích procesů, úpravy na míru - Rubik se snadno přizpůsobí vašim potřebám. Integrace dalších datových zdrojů pak umožní maximální využití informací.

Vytváření HR procesů
Umožňuje konfigurovat HR procesy pro jednotlivé oblasti, jako je například nábor nového zaměstnance. Ohlídá vyplnění všech potřebných informací a zajistí konsistenci dat v systému.


Úpravy na míru
Nástroj je koncipován tak, aby šel jednoduše uzpůsobit specifickým potřebám každého klienta. Umožňuje snadné přidání specifických dat, nových reportů, vizualizací a dashboard.


Aktivace schvalovacích procesů
Na konkrétní scénáře lze aktivovat schvalovací proces a nechat Rubik hlídat schvalování jednotlivými hiearchickými úrovněmi.
Přináší jednoduchost a rychlost v oblasti schvalování.


Připojení dalších datových zdrojů
Umožňuje rozšířit kontext informací a využít datové prostředí na maximum. Integrace doplňujících dat pomáhá uspokojit nejnáročnější businesové potřeby a požadavky.


Zajímají Vás obecné informace o platformě Rubik?

  • Jak funguje po technické stránce?
  • Jaké jsou její hlavní přednosti? 
  • Jak jsou řešena přístupová práva?

 


Máte zájem o spolupráci či doplňující informace?

  • Chcete se dozvědět více o platformě Rubik?
  • Řešíte právě specifickou situaci a nejste si jisti, zda by Vám mohl Rubik pomoci?
  • Chtěli byste si Rubik vyzkoušet?

Neváhejte nás kontaktovat!