ENZískat Vissto

Produkty a služby

Společnost Vissto s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti vizualizace hodnotových dat. V tomto segmentu je lídrem na českém trhu a patří k průkopníkům a propagátorům efektivní datové komunikace v ČR. Tým Vissto se zabývá monitoringem kvality vizuální datové reprezentace ve významných tuzemských společnostech, českých pobočkách nadnárodních korporací a ústředních orgánech státní správy a dalších institucích. Všem těmto subjektům napomáhá k tomu, aby jejich vizuální datová komunikace – směřující dovnitř i navenek – byla srozumitelná, konzistentní, nezkreslená a účinná.

Pro tyto společnosti nabízí Vissto následující produkty a služby. Pokud budete chtít zjistit více informací nebo objednat nějakou službu, kontaktujte nás prosím skrze kontaktní formulář.

Vlastní SW řešení

Jako jediné na trhu integruje základní principy datové vizualizace přímo v prostředí MS Excel. S Vissto vyrobíte přímo v prostředí MS Excel normální i netradiční grafy za pár vteřin na pár kliků myší pomocí plně automatizovaného procesu.

Kompletní informace o Vissto SW, co nabízí, jak se s ním pracuje a pro koho je určený zjistíte ZDE.

Konzultace a individuální zakázky

 • Nevíte si rady, jak zpracovat nějakou složitější či rozsáhlejší analýzu?
 • Potřebujete profesionálně vypadající grafy do důležité prezentace nebo tištěných materiálů?
 • Potřebujete správně nastavit grafický design rozsáhlejší dashboard, či její UX??

V rámci našich služeb nabízíme tyto možnosti:

 • Zpracování dodaných podkladů do profesionálně vypadajících grafů či dashboard.
 • Konzultace a nastavení pravidel datové vizualizace pro potřeby konkrétní analýzy.
 • Konzultace designu a UX při vytváření především proklientsky orientovaných dashboard.
 • Individuální zakázky a konzultace dle přání klienta.

 

 

Vizuální datová identita (VDI)

Dnešní komunikační kvalita tabulek a grafů v reportingu, analýzách nebo výročních zprávách zpravidla nevyhovuje požadavkům na efektivní vizuální přenos datových informací. Data jsou často prezentována neefektivně s nesrozumitelně, v horším případě zkresleně a nepravdivě. Nevyhovující vizualizace jsou masově rozšířeny a představují zcela běžnou formu datové komunikace ve společnosti.

Grafický vs. vizuální design

Vizuální a grafický design jsou součástí každé vizualizace dat, ale liší se funkcí, kterou přitom plní. Grafický design řeší vzhled, tedy to, jak graf vypadá graf. Vizuální design pak řeší způsob grafické interpretace dat, tedy to, jaký typ grafu je použit a které elementy (spojnice, sloupce, pruhy apod.) reprezentují vizualizovaná data. Obě kategorie designu jsou při vizualizaci dat nezastupitelné a při absenci kterékoli z nich není možné vytvořit efektivní vizuální prezentaci dat. Pro zajištění srozumitelnosti vizuální prezentace dat je nezbytné vybrat pro data vhodný vizuální design, tj. data správným způsobem graficky interpretovat. Kromě toho musí prezentace obsahovat data očištěná o nepodstatné informace při zachování jejich kontextu a potřebného informačního detailu.

Vizuální datová identita

Subjekty, které používají grafickou firemní identitu, často mají pečlivě a profesionálně zpracován grafický design, zatímco vizuální datový design zanedbávají. Manuály firemní identity totiž neřeší vizuální design dat, a pokud ano, tak jen okrajově a povrchně. Výsledkem jsou situace, kdy se v graficky perfektně vypadajících dokumentech objevují otřesné grafy a tabulky, které znehodnocují informační hodnotu dat a snižují celkovou komunikační úroveň prezentací. S řešením přichází společnost Visual Data s.r.o., která zajišťuje správný vizuální grafický design grafů a tabulek prostřednictvím implementace pravidel pro datovou vizualizaci do firemního controllingu. Vizuální datová identita (VDI) zajišťuje integritu, kontext a srozumitelnost všech firemních vizuálních prezentací. Ať už jde o controlling nebo přímé napojení datových výstupů na vizuální rozhraní Business Intelligence aplikací. 

Implementace VDI do komunikačního systému zahrnuje:

 • Návrh firemního vizuálního grafického designu v souladu se základními principy vizualizace dat
 • Výběr správných typů grafů pro jednotlivé typy hodnotových dat
 • Sladění barevnosti datové vizualizace s grafickou firemní identitou
 • Softwarový nástroj Vissto pro automatickou tvorbu grafů (doplněk pro MS EXCEL od verze 2010)
 • Workshopy pro oddělení controllingu – tvorba efektivních vizualizací dat a podkladů pro management
 • Školení pro manažery – efektivní využívání vizualizace dat
Školení a workshopy

Školení pro vedoucí pracovníky

Specializované školení pro vedoucí pracovníky z řad výkonné a rozhodovací exekutivy soukromých i státních podniků a institucí, kteří při své práci často vycházejí ze zpráv, reportů, analýz a rozborů. Cílem školení je seznámit tyto top manažery s pravidly pro vizualizaci dat tak, aby byli schopni posoudit, zda data v prezentovaných tabulkách a grafech poskytují relevantní a nezavádějící informace nutné pro řízení a rozhodování. Absolventi školení získají dovednosti nezbytné pro efektivnější práci s předkládanými daty. Díky nim se vyhnou používání takových dat, která zkreslují realitu a mohou být zdrojem nesprávných rozhodnutí.

Workshopy pro analytické týmy

Praktické workshopy pro pracovníky oddělení controllingu, kteří připravují analýzy, reporty a další materiály s významnou rolí prezentace dat. Během workshopu se členové analytických týmů seznámí se zásadami vizualizace dat a naučí se hodnotová data v tabulkách a grafech zobrazovat srozumitelně, jednoznačně a bez zkreslení. Při práci s konkrétními příklady si osvojí pravidla grafického vizuálního designu, jejichž používání přispěje ke zvýšení celkové úrovně vytvářených analýz a zpráv. Absolventi budou schopni připravovat podklady pro ekonomický reporting s vysokou vypovídací hodnotou. Poskytovaná data tak budou managementu sloužit jako skutečně efektivní nástroje řízení a rozhodování.

Promo kurz – Úvod do vizualizace dat

Získejte konkurenční výhodu bezplatně a bez jakýchkoliv závazků do budoucna. Jak nejlépe vstoupit do světa vizualizace dat a udělat první krok ke zvýšení vizuální gramotnosti týmu? Absolvováním krátkého vstupního školení, které vás ZDARMA seznámí s nejzákladnějšími principy vizuálního grafického designu a zrakového vnímání dat v grafech.

 


Naše reference

„Časopis Trade-off klade důraz nejen na kvalitu obsahu svých odborných článků, ale i na zpracování doprovodné infografiky, která musí srozumitelně a přesně znázorňovat velké množství mnohdy složitých dat. Společnost Vissto je nám v tomto ohledu spolehlivým a z hlediska uzávěrek velmi flexibilním partnerem, jehož výstupy v podobě grafů splňují ta nejpřísnější kritéria."

Martin Steiner, výroba časopisu Trade-Off

„V rámci provozu čerpacích stanic je pro nás zcela zásadní neustále sledovat a vyhodnocovat prodejní data. Obrátili jsme se proto na společnost Vissto, od které jsme si nechali připravit souhrné matice grafů zobrazující všechny souvislosti přehledně na jednom místě.

To nám umožnilo doslova rozkrýt naše prodejní výsledky a začít je využívat naplno. Nyní jsme schopni okamžitě reagovat, zavádět nové produkty a velice jedoduše vyhodnocovat jejich úspěšnost. Jsem drobný podnikatel, ale moderní analýzu a vizuální zpracování dat touto firmou mohu všem jen doporučit."

Martin Novotný, provozní čerpacích stanic Shell

Vissto SW je uživatelsky velmi příjemný nástroj, který mi pomáhá vytvářet sofistikované, přesto přehledné a srozumitelné vizualizace. Vše přitom probíhá velice jednoduše. Skvělý je samotný proces tvorby grafu, který uživatele postupně vede přes výběr vhodného typu grafu až po jeho rychlé vytvoření. Grafy Vissto respektují přirozené zrakové schopnosti uživatele a jsou navíc vytvářeny přímo v prostředí Excelu.

Barbora Kohoutová, datový analytik

Jsem studentem Vysoké školy v Praze a od minulého týdne používám v rámci práce na různých projektech doplněk od společnosti Vissto. Musím říci, že se jedná o nejlepší doplněk, který jsem kdy použil pro vizualizaci dat. Skvělá práce, Vissto!

Rutul Patel, student