ENZískat Vissto

O nás

Naše první aktivity začaly v roce 2014, kdy jsme jako dva nadšenci začali připravovat první seminář zaměřený na datovou vizualizaci. Postupně jsme se tomuto tématu začali věnovat intenzivněji a seminářů proběhlo několik. Od původnío plánu provádět ve firmách kromě teoretického školení i technicky zaměřené semináře věnující se pokročilé práci s Excelem při vytváření grafů jsme brzy ustoupili. Zjistili jsme, že pro mnohé firmy i jednotlivce je příprava složitějších grafů z důvodu velké časové i technické náročnosti mnohdy nedosažitelná. 

Začali jsme přemýšlet, jak celý proces vizualizace dat maximálně zjednodušit a zautomatizovat, a přiblížit ho tak i běžnému uživateli MS Excel. Tehdy jsme zaseli první semínko pro náš SW Vissto, který od té doby vyvíjíme, optimalizujeme a stále rozšiřujeme. V dnešní době má Vissto unikátní postavení na českém trhu, kde jako jediný doplněk do MS Excel nabízí širokou škálu možností pro efektivní vytváření profesionálních grafů.

Vedle vývoje vlastního SW se i nadále věnujeme individuálním zakázkám, školení, konzultingu a seminářům na téma datové vizualizace. Pro korporace dodáváme vedle klasických zakázek i produkt "vizuální datová identita (VDI)", který poskytuje ucelený balíček služeb s cílem komplexně nastavit pravidla pro vytváření datových prezentací. V rámci rozšiřování znalostí o datové vizualizaci v ČR jsme byli v průběhu posledních let přednášet i na několika vysokých školách. 

V roce 2017 jsme se stali součástí skupiny ePurse Group, pro kterou dodáváme komplexní datové vizualizace zaměřené na zákaznické chování.

 

 


Naše reference

RETAILTrek

NMS

Shell - pobočka

Magazín Trade-off

INESS

CETA

Remote Origin

CEVRO

UJEP

 

 


 

Náš tým: 

Pavel Vrtiška

Cofounder & CEO

Během osmiletého působení ve společnosti Hewlett-Packard se zaměřoval především na analýzu a zpracování dat pro potřeby středního a vyššího managementu a postupně se stal expertem na standardizaci a automatizaci reportingu a přidružených procesů. Dlouhodobě se věnuje procesnímu a projektovému managementu, a to včetně agilních projektových metod zaměřených na vývoj SW.
 
Bohaté zkušenosti s reportingem a automatizací ho v roce 2014 přivedly do společnosti Vissto, kde si vzal na satrosti oblast technických workshopů a zastřešil vývoj SW řešení. Od roku 2017 převzal vedení podniku a působí i v roli CEO.

Alexander Čech

Data visualization

Dlouhodobě se věnuje vzdělávání v oblasti vizuální komunikace a vizualizace hodnotových dat. Zaměřuje se primárně na grafickou interpretaci dat pro rozhodování a analýzu, působí jako lektor seminářů a školení. Je autorem studijních textů pro kurz „Vizualizace hodnotových dat“, přednáší též téma „Základy lidského zrakového vnímání a efektivní grafická interpretace hodnotových dat“. Své ekonomické vzdělání získal na Vysoké ekonomické škole v Praze, kde promoval v roce 1983. Získané znalosti posléze spojil s poznatky neurologie a kognitivní psychologie, kterými se v posledních letech intenzivně zabývá. Mezi jeho koníčky patří také grafický design, zejména ve spojení s prací v programech Adobe Illustrator a InDesign.

Pavel Vašek

Social Media

Zkušenosti v oblasti digitálního marketingu získal v agentuře Brandz Friendz, kde se primárně staral o klienty jako Tesco, Burrito Loco či developerské společnosti. V průběhu působení v digitální agentuře se zabýval tématem propojení módy a technologií, což uplatnil následně při startu projektu aplikace Pařížská Live společnosti Retailtrek. Vášeň v podobě digitálu uplatňuje i jako freelancer, kdy jako Social Media Manager působil či stále působí ve společnostech ALO diamonds, Eurostar, CERVA Group a ePurse Group.

Mimo jiné se v současné době věnuje inženýrskému studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, na fakultě Podnikohospodářské. Mezi jeho koníčky patří architektura, psychologie či hudba, které se aktivně věnuje.