ENZískat licence

O nás

Od roku 2014 se intenzivně věnujeme automatizaci reportingu, datovým analýzám a datové vizualizaci. Mezi naše první aktivity patřily zejména vývojové a datové projekty pro malé a střední firmy. Postupně jsme se začali věnovat i workshopům a seminářům na téma datové vizualizace a reportingu, které opakovaně pořádáme ve firmách i na univerzitách.

Kromě nástrojů vyvíjených na míru konkrétním klientům jsme se začali věnovat i vývoji standardizovaných licencovaných nástrojů, které výrazným způsobem usnadňují práci s daty a jejich prezentací a posouvají hranice toho, co si „běžný uživatel“ dokáže připravit sám pouze s využitím běžně dostupných kancelářských programů.

V roce 2018 jsme rozšířili tým a začali jsme se specificky zaměřovat na oblast lidí. Vedle konzultačních projektů, nabízíme zejména licencované nástroje, které pomáhají s nastavením, implementací a udržením efektivních HR systémů. Zabýváme se strategií lidských zdrojů a její promítnutí do strategie odměňování a souvisejících aktivit, pokrývající celkový životní cyklus zaměstnanců.

  


Naše reference

RETAILTrek

NMS

Shell - pobočka

Magazín Trade-off

INESS

CETA

Remote Origin

CEVRO

UJEP

 

 


 

Náš tým: 

Pavel Vrtiška

Data Specialist
(CEO & Cofounder)

Baví mě analyzovat složitá zadání a hledat nové způsoby jak řešit komplexní problémy s využitím jednoduchých nástrojů a metodik. S řešením mi pomáhá především analytické myšlení, selský rozum a postupný rozklad složitých celků na malé uchopitelné části.

Smysl hledám v projektech zaměřených na automatizaci a standardizaci. Rád vyvíjím nástroje, které šetří firmám čas a úsilí a vnáší pořádek do jejich procesů. Mám rád data, zejména v jejich vizuální podobě, která pomáhá pochopit jejich kontext.

Rád vyvíjím | analyzuji | konzultuji| přednáším | a posouvám věci ku předu.

Zkušenosti čerpám z mnohaletého působení v Hewlett-Packard, působení v lokální fintechové společnosti, čtyřletého působení ve vlastní firmě a především mnoha úspěšně odvedených projektů, přednášek a školení.

Aleš Jirec

HR Specialist
(Cofounder)

Přestože pracujeme hodně s daty, lidi pro mě nejsou pouhá čísla, data, či lidské zdroje. Mám je rád. Práce s lidmi mě baví a zajímá. Už hodně dlouho, přes 30 let. Od jejich vyhledávání, posuzovaní pro vhodnou pracovní pozici, rozvoj jejich kariéry, vzdělání, odměňování, včetně pomoci při hledání nového uplatnění a pomoci při řešení problémů v pracovním i osobním životě.

Mám rád nové nápady a moderní technologie. Proto se v poslední době zaměřuji na oblast start-upů, kde poskytuji poradenství a zároveň do nich investuji. V projektech se vždy snažím kombinovat prověřené metody a moderní přístupy.

Kromě společnosti Vissto Solutions, jsem spoluzakladatelem společnosti Social Apps Ltd., která vytvořila mobilní seznamovací aplikace Blizu a Next2You, zaměřené na navazování obchodních i soukromých vztahů „Human Proximity Contacting - Networking Mobile Application“, s využitím nejmodernějších BT technologií.

Jsem rovněž zakladatelem společnosti iC Talents International, výhradního zástupce a partnera globální poradenské společnosti Cornerstone International Group. Díky tomuto partnerství jsem i členem AESC – Association of Executive Search Consultants, která garantuje vysoké standardy kvality pro cílené vyhledávání talentů a vrcholových manažerů.

Cornerstone International Group je pro mě nejen velkou mezinárodní rodinou a skupinou přátel, kteří si pomáhají, ale rovněž i branou do globálního světa, kde se chceme dále prosazovat s našimi inovativními službami.

Volný čas trávím v rodině s přáteli, obklopen kočkami (Ragdolls) a věcmi, které miluji a sbírám (modely aut, traktorů, vláčků a moderní i historické zbraně).

Oldřich Neužil

Comp&Ben Specialist

Již více než 15 let se věnuji oblasti odměňování (Comp&Ben). Rád optimalizuji systémy odměňování a související procesy. Věřím, že odměňování zaměstnanců, spravedlivým a konkurenceschopným způsobem, je naprosto kritické a rozhodující pro úspěch v podnikání.

Umím naslouchat lidem, analyzovat data a nalézat optimální řešení. Mám rád zdravý, „selský“ rozum.

Zkušenosti jsem získal díky působení v různých regionálních a globálních vedoucích pozicích v oblasti Comp&Ben (Honeywell, Resideo) a jako konzultant pro odměňování (Hay Group).

 

 

Adam Hospodka

Data & Media

Jsem nadšený vysokoškolák, co se pohybuje na hraně IT a designu. Na komplexních projektech rád pozoruji a rozebírám detaily. Věřím tomu, že jsou právě tím, co výsledek odliší od většiny. 

Mám rád jasné cíle a náplň práce. Diagramy a ostatní styly vizualizace jsou tedy mým druhým já. Je to zároveň i způsob, jak se vypořádávám s plánováním postupů a orientací v nových informacích. 

Jsem příznivec vystupování a prezentací. Pokud jde o představování vlastních výtvorů, rád sebevědomě ukazuji kvalitní a kreativní kousky opřené o poctivou práci.

Nejvíce zkušeností, nejen v datové oblasti, jsem získal zde, ve Visstu. Je to pro mně perfektní technická káva s uměleckým závanem.